Be­slis­send mo­ment

Ver­ko­zen pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten 8 no­vem­ber 1932

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

Met een ster­ke po­li­tie­ke ach­ter­ban in de dichtst­be­volk­te staat, staat FDR er goed voor. Door zich te rich­ten op hen die het zwaarst ge­trof­fen zijn door de Gro­te De­pres­sie, wint de De­mo­cra­ti­sche Par­tij nieu­we bond­ge­no­ten on­der vak­bon­den, min­der­he­den en de arm­ste Ame­ri­ka­nen. Met dit gro­te elec­to­raat wint Roo­se­velt op zes na al­le sta­ten. Met 57% van de stem­men wordt hij de 32e pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.