EEN KLEI­NE GE­SCHIE­DE­NIS VAN IE­DER­EEN DIE OOIT HEEFT GE­LEEFD ADAM RU­THER­FORD

Alles over Geschiedenis - - Puzzel -

Dit is een ver­haal over jou. Het is de ge­schie­de­nis van wie je bent en hoe je bent ont­staan. Een uniek ver­haal, net als dat van de 100 mil­jard mo­der­ne men­sen die ooit adem heb­ben ge­haald. Maar het is ook ons col­lec­tie­ve ver­haal, want in elk van on­ze ge­nen dra­gen we al­le­maal de ge­schie­de­nis van on­ze soort – ge­boor­te, dood, ziek­te, oor­log, hon­gers­nood, mi­gra­tie en heel veel seks. Wie wa­ren on­ze voor­ou­ders? Waar kwa­men ze van­daan? Ge­ne­ti­ci zijn plot­se­ling his­to­ri­ci ge­wor­den en het har­de be­wijs in ons DNA heeft al­les wat we dach­ten te we­ten over de af­ge­lo­pen 100.000 jaar in een an­der dag­licht ge­steld. Na het le­zen van Een klei­ne ge­schie­de­nis van ie­der­een die ooit

heeft ge­leefd zal je voor­goed an­ders den­ken over ne­an­der­tha­lers, evo­lu­tie, roy­al­ty, ras en zelfs rood­ha­ri­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.