Frank­rijk

Alles over Geschiedenis - - Grootste Veldslagen -

TROE­PEN 36.000 CA­VA­LE­RIE 1200 RID­DERS 8800

KA­REL I VAN ALBRET

LEI­DER

De voor­ma­li­ge con­né­ta­ble (op­per­rijks­maar­schalk) van Frank­rijk voer­de sa­men met Jean le Maing­re het be­vel over het Fran­se le­ger

Sterk­te: Er­va­ren sol­daat.

Zwak­te: Door zijn la­ge so­ci­a­le sta­tus ne­geer­den de ede­len zijn be­ve­len.

RID­DERS

BE­LANG­RIJ­KE EEN­HEID

Veel van de Fran­se troe­pen hoor­den bij de zwa­re in­fan­te­rie, waar­door ze ster­ke te­gen­stan­ders wa­ren bij sla­gen.

Sterk­te: Zwaar be­pant­serd en goed in man-tot-man­ge­vech­ten.

Zwak­te: Hin­der­lijk, lang­zaam en mak­ke­lij­ke doel­wit­ten voor boog­schut­ters.

PAAR­DEN

BE­LANG­RIJK WAPEN

Gro­te aan­tal­len rid­ders te paard wa­ren vaak een angst­aan­ja­gen­de aan­blik voor de vij­and.

Sterk­te: Snel­le en ster­ke te­gen­stan­ders in het open veld.

Zwak­te: In klei­ne of moe­ras­si­ge lo­ca­ties wa­ren ze nut­te­loos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.