BE­GIN­JA­REN VAN IN CIJFERS

Alles over Geschiedenis - - De Geschiedenis Van De Film -

800 Het aan­tal films dat in de hoog­tij­da­gen van Hol­ly­wood per jaar werd ge­maakt.

130.000 Het aan­tal in­wo­ners van Hol­ly­wood in 1925. In 1919 wa­ren dit er nog maar 30.000.

1923 De let­ters ‘Hol­ly­wood­land’ ver­schij­nen op de heu­vel als re­cla­me voor bouw­grond. Het laat­ste ge­deel­te is ko­men te ver­val­len in 1949.

$1,6mil­jard Dit is het be­drag dat Go­ne With The Wind heeft op­ge­bracht (na in­fla­tie­be­re­ke­ning). De film staat nog steeds bo­ven­aan de lijst, nog bo­ven Star Wars en The Sound of Mu­sic.

400 Zo­veel the­a­ters wa­ren in 1927 voor­zien van ge­luid. In 1930 wa­ren de stom­me films vrij­wel ver­dwe­nen.

$3,9mil­joen De duur­ste, stom­me film was Ben Hur uit 1925.

2500 Aan­tal per­so­nen dat mee­deed aan Go­ne With The Wind.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.