Batt­les that chan­ged his­to­ry

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

DK (MET VOOR­WOORD VAN TONY ROBINSON) Uit­ge­ve­rij DK uit En­ge­land heeft een naam hoog te hou­den waar het gaat om rijk ge­ïl­lu­streer­de ge­schie­de­nis­boe­ken.

Batt­les that chan­ged his­to­ry vormt hier­op geen uit­zon­de­ring. Het be­gint al bij de prach­ti­ge om­slag en ver­vol­gens lei­den de au­teurs ons langs de be­lang­rijk­ste in­ter­na­ti­o­na­le slag­vel­den. Van de Ou­de Grie­ken via de Pu­ni­sche Oor­lo­gen tot de meer re­cen­te strijd­to­ne­len in Irak en Af­gha­nis­tan. El­ke slag is voor­zien van il­lu­stra­ties, fo­to’s en over­zich­te­lij­ke plat­te­gron­den. Het zijn die plat­te­gron­den die het meest tot de ver­beel­ding spre­ken. Ie­der­een die van kaar­ten houdt, kan zijn of haar hart op­ha­len aan de ve­le de­tails die de ge­vech­ten hel­der in beeld bren­gen. O.a. te koop bij www.bol.com | € 18,99 | 256 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.