Tijd­lijn

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Fotografie door de eeu­wen heen.

Te­gen­woor­dig denk je er niet bij na als je een fo­to wilt ma­ken met je smartpho­ne, maar vroe­ger was het een stuk las­ti­ger. Volg de ont­wik­ke­ling van de fotografie, van de gaat­jes­ca­me­ra tot het eer­ste di­gi­ta­le toe­stel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.