Puz­zel

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Win mooie prij­zen.

HORIZONTAAL

1 blij­ven ste­ken, 7 ge­volg, 13 be­taal­de som, 14 ver­sle­ten lap, 16 bo­dem­balk van een schip, 17 niet open­lijk, 19 Spaan­se uit­roep, 20 voor­heen, 22 reus, 23 met dub­be­le tong spre­ken, 26 speel­ruim­te, 27 Eu­ro­pe­aan, 28 ang­stig, 29 vul­ka­nisch ge­steen­te, 31 vat, 32 glas je­ne­ver, 33 Ne­der­lan­der, 34 Edel­groot­mo­gen­de, 36 adel­lijk, 37 zwem­vo­gel, 38 zo spoe­dig mo­ge­lijk (afk.), 40 plaats in Amerika, 42 met de tong stre­len, 44 zi­geuner­groep, 45 aan­spreek­ti­tel, 47 ont­ken­ning, 48 niet deel­baar door twee, 50 ver­le­gen­heid, 51 er­fe­lij­ke fac­tor, 52 ka­pi­tein, 53 wind­rich­ting, 54 klie­ren.

VERTICAAL

1 steek­wa­pen, 2 voeg­woord, 3 juist, 4 vi­sie, 5 land in Eu­ro­pa, 6 opi­nie­on­der­zoek, 8 Al­ge­me­ne Kin­der­bij­slag­wet (afk.), 9 geen en­kel per­soon, 10 kreet, 11 op­let­tend, 12 dun­ne draad, 14 leer­ling, 15 re­ken­kun­dig sym­bool, 18 ar­beids­ver­mo­gen, 21 zelf­zucht, 24 stee­k­or­gaan van in­sec­ten, 25 pijn­lijk ge­volg, 28 in­te­res­sant, 30 me­de- ei­ge­naar, 34 plaats in Dren­the, 35 vrucht, 38 in die ma­te als, 39 nek­ha­ren van die­ren, 41 wa­ter­vlak­te, 43 op­slag­loods, 44 ver­stand, 46 her­kau­wer, 49 voor­deel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.