Ro­mein­se weg ge­von­den

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Bij op­gra­vin­gen langs de Ir. G. Tjal­ma­weg (N206) is een deels in­tac­te weg uit de Ro­mein­se tijd ge­von­den. De vondst kwam aan het licht tij­dens ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land langs de Tjal­ma­weg in Kat­wijk uit­voert, ter voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor de Rijn­landRou­te. De zo’n 125 me­ter lan­ge weg da­teert ver­moe­de­lijk uit het jaar 125 na Chris­tus. De berm­grep­pels en de ver­ti­ca­le hou­ten pa­len (die er­voor zorg­den dat de weg niet kon ver­zak­ken) zijn nog steeds aan­we­zig. Naast de Ro­mein­se weg en het pleis­ter­werk zijn on­der an­de­re huis­plat­te­gron­den, grep­pels, grach­ten en een veld met gra­ven ge­von­den. In de grach­ten zijn gro­te hoe­veel­he­den aar­de­werk, frag­men­ten van le­ren schoei­sel, mun­ten, hou­ten voor­wer­pen, dak­pan­nen en een vis­fuik aan­ge­trof­fen. Een an­de­re top­vondst is een stuk Ro­meins bouw­ma­te­ri­aal, waar­op nog pleis­ter­werk en een schil­de­ring te zien zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.