Wat is sep­pu­ku?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Let­ter­lijk be­te­kent het (net als ha­ra­ki­ri) ‘de (on­der) buik open­snij­den’. Sep­pu­ku was een ri­tu­e­le zelf­moord die door Ja­pan­se sa­mu­rai en dai­myo werd ge­bruikt. Het was een ma­nier om ge­van­gen­schap of mar­te­ling, of schan­de na een ne­der­laag te voor­ko­men. Men dacht dat de ziel in de buik zat en dat sep­pu­ku een ma­nier was om de ziel naar het hier­na­maals te la­ten gaan.

Sep­pu­ku ont­stond in de twaalf­de eeuw en werd in eer­ste in­stan­tie al­leen uit­ge­voerd. De sa­mu­rai stak een mes of kort zwaard in de buik, maak­te een ho­ri­zon­ta­le snee en stak zich­zelf daar­na in de keel. In de ze­ven­tien­de eeuw werd het meer een ri­tu­eel en stond er ie­mand klaar (een kaishaku) om de ge­na­de­slag met een zwaard in de nek toe te bren­gen. Dit was een spe­ci­a­lis­ti­sche taak, want het was de be­doe­ling om het hoofd ge­deel­te­lijk vast te la­ten zit­ten.

In de prak­tijk werd het vaak ge­bruikt als dood­straf voor sa­mu­rai die mis­da­den had­den be­gaan en min­der als zelf­moord­me­tho­de. In 1873 werd het af­ge­schaft als straf.

De ri­tu­e­le zelf­moord was lang­zaam en pijn­lijk, maar werd ge­zien als een eer­vol­le ma­nier om te ster­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.