Wat is de ge­schie­de­nis van de hand­druk?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

De eer­ste hand­druk die we ken­nen da­teert al van 1800 v.Chr. Ba­by­lo­ni­sche ko­nin­gen schud­den de hand van een stand­beeld van de god Mar­doek op een jaar­lijk­se ce­re­mo­nie, om hun recht op de troon te op­nieuw te be­ves­ti­gen. Hoe­wel wordt aan­ge­no­men dat het schud­den van de hand een ma­nier is om te la­ten zien dat je geen wa­pen vast hebt, is de han­de­ling waar­schijn­lijk al veel ou­der. Zelfs chim­pan­sees doen het wel eens en de for­me­le hand­druk zo­als wij die ken­nen, is waar­schijn­lijk ont­staan uit dit veel in­stinc­tie­ve­re ge­baar.

Er be­staan ver­schil­len­de vor­men van een hand ge­ven; van slap­pe hand­jes tot een ste­vi­ge hand­druk. Ook wordt er wel eens ge­spro­ken van een Clin­ton­hand, ge­noemd naar de hand­druk van de voor­ma­lig Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Clin­ton. Bij de­ze hand­druk gaat de rech­ter­hand ste­vig voor­uit en de lin­ker­hand pakt de el­le­boog van de an­de­re per­soon beet. Dat kan een ge­voel van ge­zel­lig­heid cre­ë­ren. De Trump­sha­ke is ver­noemd naar de hui­di­ge pre­si­dent van Amerika en be­staat daar­en­te­gen uit het ste­vig naar je toe trek­ken van de hand van de an­der ­ iets wat over het al­ge­meen toch wel als zeer on­ple­zie­rig wordt er­va­ren.

Hier zie je de Griek­se go­din­nen He­ra en Athe­na han­den schud­den. Het kunst­werk da­teert uit 402 v.Chr.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.