Di­va

ERIK BROUWER

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Ju­lie Gou­de­ket (1891-1985) is de eni­ge Ne­der­land­se ac­tri­ce met een ster op de Hol­ly­wood Walk of Fa­me. Het is een naam die bij nie­mand een bel­le­tje zal doen rin­ke­len, om­dat de­ze heu­se di­va be­kend was on­der de naam Jet­ta Goud­al. Jour­na­list Erik Brouwer dook met de steun van het Fonds Bij­zon­de­re Jour­na­lis­tie­ke Pro­jec­ten in het le­ven van de­ze mys­te­ri­eu­ze da­me. ‘On­ze Je­tje’ be­weer­de in het Hol­ly­wood van de ja­ren 1920 dat ze was ge­bo­ren in Ver­sail­les en hield haar wa­re jood­se iden­ti­teit goed ver­bor­gen. Jet­ta was een ei­gen­zin­ni­ge di­va die zich over­al mee be­moei­de, wat tot for­se aan­va­rin­gen leid­de met film­baas Ce­cil B. DeMil­le. Toen hij haar pro­beer­de te ont­slaan, klaag­de ze hem aan. Ze won de zaak, ook in ho­ger be­roep. Maar haar strijd voor be­te­re ar­beids­rech­ten zorg­de er­voor dat ze nooit meer een hoofd­rol kreeg. Brouwer heeft met ge­de­gen re­search en een vlot­te pen een on­ge­lo­fe­lijk le­vens­ver­haal op­ge­te­kend dat je met open mond in één adem uit­leest. www.uit­ge­ve­rij­bern.nl | € 19,99 | 352 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.