Go­den van Egyp­te

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN WWW.RMO.NL

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Vol­gens de ou­de Egyp­te­na­ren lag al­les in de han­den van de go­den. Van het ont­staan van de kos­mos tot het eeu­wi­ge le­ven na de dood – de go­den be­paal­den het le­ven van al­le­dag. In de ten­toon­stel­ling Go­den van Egyp­te maak je ken­nis met het go­den­rijk uit de­ze tijd. Het mu­se­um heeft hier­voor stuk­ken van on­der an­de­re het Bri­tish Mu­se­um (Lon­den), het Mu­sée du Lou­vre (Pa­rijs) en par­ti­cu­lie­re ver­za­me­lin­gen bij el­kaar ge­zet. In de ten­toon­stel­ling kun je in to­taal meer dan vijf­hon­derd im­po­san­te beel­den van go­den en go­din­nen, ma­gi­sche pa­py­ri, gou­den sie­ra­den en rijk be­schil­der­de mum­mie­kis­ten be­kij­ken. Tij­dens de loop­tijd van de ten­toon­stel­ling is het mu­se­um ook op maan­dag open, be­hal­ve op 19 no­vem­ber.

T/m 31 maart 2019

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.