CA­ME­RA OB­SCU­RA

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Een ca­me­ra ob­scu­ra is een ver­duis­ter­de ruim­te waar­bij in een van de wan­den een klein gaat­je is aan­ge­bracht. Het in­val­len­de licht werpt een af­beel­ding van de bui­ten­we­reld op de te­gen­over­lig­gen­de wand. Er gaan the­o­rie­ën dat de ca­me­ra ob­scu­ra al in de pre­his­to­rie werd ge­bruikt, maar de eer­ste aan­wij­zin­gen staan in de Chi­ne­se ge­schrif­ten van de fi­lo­soof Mo­zi. Hij leef­de van 470 v.Chr. tot 391 v.Chr.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.