DE EER­STE KODAK CA­ME­RA

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

East­man bracht de KODAK-ca­me­ra op de markt. Als slo­gan ge­bruik­te hij “You press the but­ton, we do the rest”. Het was een ku­bus­vor­mi­ge ca­me­ra, de lens had een vas­te brand­punts­af­stand en hij had één slui­ter­snel­heid. Hier­door was hij erg mak­ke­lijk in ge­bruik en kon ie­der­een een fo­to ma­ken. Als de rol vol was, dan stuur­de je de ca­me­ra met film­rol naar East­man Kodak om het daar te la­ten ont­wik­ke­len.

De naam ‘Kodak’ heeft geen be­te­ke­nis. East­man zei dat hij de let­ter K een krach­ti­ge let­tervond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.