JOHANN HEINRICH SCHULZE

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Een Duit­se pro­fes­sor in de ana­to­mie ont­dek­te dat be­paal­de zil­ver­zou­ten (voor­al zil­ver­chlo­ri­de en zil­ver­ni­traat) don­ker wor­den bij bloot­stel­ling aan licht. Eer­der werd ge­dacht dat dit door de warm­te kwam. De­ze ont­dek­king en de ca­me­ra ob­scu­ra vorm­den de ba­sis voor de tech­no­lo­gie die no­dig was om een af­beel­ding te be­wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.