DAGUERREOTYPIE

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Louis Da­gu­er­re kwam er­ach­ter dat je een af­beel­ding te zien krijgt op een ver­zil­ver­de ko­pe­ren plaat, als je hem licht­ge­voe­lig maakt met jo­di­um­dam­pen en hem ver­vol­gens bloot­stelt aan kwik­dam­pen. De af­beel­ding was ech­ter niet per­ma­nent en ver­dween na bloot­stel­ling aan te­veel licht. Te­gen 1837 had Da­gu­er­re een ma­nier ge­von­den om de af­beel­ding te fixe­ren door mid­del van een zout­op­los­sing. La­ter dat jaar had hij zijn eer­ste fo­to van zijn stu­dio ge­maakt, dit was de eer­ste daguerreotypie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.