EER­STE LANDSCHAPSFOTO IN KLEUR

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

De­ze fo­to is van Louis Arthur Du­cos du Hau­ron. Hij was een van de grond­leg­gers van de kleu­ren­fo­to­gra­fie. Hij be­dacht tri­chro­mie, een pro­ces waar­bij uit drie af­zon­der­lij­ke zwart­wit­op­na­men een kleu­ren­beeld wordt sa­men­ge­steld. Op de fo­to zie je de Fran­se ge­meen­te Agen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.