Che­misch be­han­de­len

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Je hebt ont­wik­ke­laar no­dig om het beeld zicht­baar te ma­ken, stop­bad om het ont­wik­ke­len te stop­pen en fixeer om het beeld per­ma­nent te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.