ONDERDOMPELEN

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

5 Je ziet in eer­ste in­stan­tie geen ver­schil in het print­pa­pier, maar wan­neer je het on­der­dom­pelt in een bak met che­mi­ca­li­ën, zal het beeld lang­zaam ver­schij­nen. Stop het pa­pier­tje eerst in de ont­wik­ke­laar. Na 60 se­con­den ge­bruik je een tan­ge­tje om het over te bren­gen naar de stop­bad. Tien se­con­den la­ter breng je het over naar de fixeer, waar je het 30 se­con­den in laat lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.