Slui­ter­snel­heid

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Om de slui­ter­tijd in te stel­len, draai je de sleu­tel aan de zij­kant van de ca­me­ra naar je toe (als je ach­ter de ca­me­ra staat). Ver­vol­gens kon je op een plaat­je de slui­ter­tijd­ge­ge­vens af­le­zen en hoe ver je de veer moest span­nen om de ge­wens­te slui­ter­tijd te krij­gen. Dit span­nen deed je met de draai­knop on­der de sleu­tel, aan de zij­kant van de ca­me­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.