Mat­glas (ach­ter de ca­me­ra)

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Door de ach­ter­kant van de ca­me­ra te ope­nen krijg je het mat­glas van de ca­me­ra te zien. De flap­pen hiel­den het (zon)licht te­gen, zo­dat je het beeld op het mat­glas be­ter kon zien. Als je de slui­ter van de lens he­le­maal open had staan, kon je het on­der­werp (op de kop en ge­spie­geld) be­kij­ken en de ge­wens­te in­stel­lin­gen ma­ken. Je moest dit wel doen voor­dat je de film­hou­der er­in ge­scho­ven had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.