Fo­cus­knop

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Door aan de­ze knop te draai­en kon je de ca­me­ra scherp­stel­len op ob­jec­ten die dicht­bij ge­noeg ston­den (min­der dan 30 me­ter). Als je on­der­werp ver­der weg was, moest je de balg in­druk­ken en op on­ein­dig fo­cus­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.