AN­NA ATKINS

EN­GE­LAND, 1799 1871

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

An­na Atkins was de eer­ste die een boek met fo­to­gra­fi­sche af­beel­din­gen uit­bracht. Vaak wordt er ge­zegd dat ze ook de eer­ste vrou­we­lij­ke fo­to­graaf was. Ze was een bo­ta­ni­cus en maak­te fo­to’s van al­gen en plan­ten door ge­bruik te ma­ken van cy­a­no­ty­pie. Het pro­ces zorg­de er­voor dat het licht­ge­voe­li­ge pa­pier een blau­we kleur kreeg, van­daar de naam ‘blauw­druk’. At­kin heeft meer dan tien­dui­zend af­beel­din­gen ge­maakt en daar heeft ze zo’n tien jaar voor no­dig ge­had. Er zijn drie de­len van haar boek ver­sche­nen.

An­na was de eer­ste die een boek uit­bracht met fo­to­gra­fi­sche af­beel­din­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.