HE­LEN LEVITT

AMERIKA, 1913 2009

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

He­len heeft bij­na ze­ven­tig jaar als fo­to­gra­fe ge­werkt en is voor­al be­kend voor haar straat­fo­to­gra­fie in New York. Levitt werd la­ter in haar car­ri­è­re een pi­o­nier van de kleu­ren­fo­to­gra­fie. In 1959 en 1960 kreeg zij een beurs van de Gug­gen­heim­stich­ting om kleu­ren­fo­to’s te ma­ken van de New York­se stra­ten. He­laas wer­den veel van de­ze fo­to’s ge­sto­len tij­dens een in­braak in 1970. On­danks dat veel an­de­re fo­to­gra­fen haar werk be­won­de­ren, is ze vrij on­be­kend bij het gro­te pu­bliek.

Levitt is vrij on­be­kend bij het gro­te pu­bliek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.