RO­BERT CA­PA

HONGARIJE, 1913 1954

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Ro­bert was een van de be­kend­ste oor­logs­fo­to­gra­fen en had een op­val­len­de ‘clo­se-up’-stijl. Hij reis­de over de he­le we­reld en maak­te fo­to’s van veel ver­schil­len­de be­lang­rij­ke mo­men­ten. Hij was bij de Twee­de We­reld­oor­log, de Spaan­se Bur­ger­oor­log, de Ara­bisch-Is­ra­ë­li­sche Oor­log van 1948 en bij de Eer­ste In­do­chi­ne­se Oor­log. Hij zet­te daar­bij zijn le­ven re­gel­ma­tig op het spel. Een van zijn op­val­lend­ste wer­ken was zijn fo­to­re­por­ta­ge van de lan­ding op Oma­ha Beach op 6 ju­ni 1944 (D-day). Ca­pa ver­loor zijn vrien­din en me­de-fo­to­jour­na­list Ger­da Ta­ro in 1937 toen ze sa­men een re­por­ta­ge maak­ten over het Spaan­se con­flict. In 1954 over­leed Ca­pa op 40-ja­ri­ge leef­tijd, toen hij in Viet­nam op een land­mijn stap­te.

Ca­pa gaf zijn le­ven voor de oor­logs­fo­to­gra­fie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.