2 Eer­ste di­gi­ta­le ca­me­ra

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

Ste­ven Sas­son is elek­tro­tech­nisch in­ge­ni­eur en uit­vin­der van de di­gi­ta­le ca­me­ra. Na zijn af­stu­de­ren in 1973 kwam hij te­recht bij de East­man Kodak Com­pa­ny. Twee jaar la­ter, toen hij 24 jaar oud was, vond hij een di­gi­ta­le ca­me­ra uit, ge­maakt met half­ge­lei­de­re­lek­tro­ni­ca. De ca­me­ra was zo groot als een brood­roos­ter en woog maar liefst 3,6 ki­lo! Zijn eer­ste fo­to was van een la­bo­ra­to­ri­u­m­as­sis­ten­te. Het duur­de 23 se­con­den om de zwart-wit­fo­to met een re­so­lu­tie van 0,01 me­ga­pixels di­gi­taal op te slaan op een cas­set­te­band­je. Het duur­de nog eens 23 se­con­den om het van de cas­set­te uit te le­zen en op een te­le­vi­sie­scherm

te to­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.