1 Kleu­ren­fo­to­gra­fie

Alles over Geschiedenis - - Fotografie -

De Schot­se na­tuur­kun­di­ge Ja­mes Clerk Max­well be­wees slechts 22 jaar na de eer­ste zwart-wit­fo­to dat kleu­ren­fo­to­gra­fie mo­ge­lijk was. Zijn ge­bruik van ro­de, groe­ne en blau­we fil­ters was te ge­com­pli­ceerd, maar zijn drie­kleu­ren­the­o­rie in­spi­reer­de Au­gus­te en Louis Lu­mi­è­re tot hun au­to­chroom­film in 1905. Kodak per­fec­ti­o­neer­de het kleu­ren­pro­ces in 1935 en ver­laag­de de kos­ten zo­dat kleu­ren­film in de ja­ren 1970 voor ie­der­een be­schik­baar

was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.