De re­gels van rid­der­lijk­heid

Alles over Geschiedenis - - Richard I -

• Wees god­vre­zend en wees trouw aan zijn kerk. • Dien de heer met moed en ver­trou­wen.

• Be­scherm de zwak­ke­ren en weer­lo­zen.

• Geef hulp aan we­du­wen en we­zen.

• Ont­houd je van het ge­ven van aan­stoot.

• Leef naar eer en voor glo­rie.

• Min­acht de fi­nan­ci­ë­le be­lo­ning.

• Vecht voor het wel­zijn van al­len.

• Ge­hoor­zaam de au­to­ri­tei­ten.

• Be­waak de eer van col­le­ga-rid­ders.

• Ver­mijd on­eer­lijk­heid, ge­meen­heid en be­drog. • Be­houd het ver­trou­wen.

• Spreek al­tijd de waar­heid.

be­gint. • Houd vol tot het ein­de van al­les waar­aan je • Re­spec­teer de eer van vrou­wen.

• Wei­ger nooit een uit­da­ging van een ge­lij­ke.

• Keer een vij­and nooit de rug toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.