WIE TE VER­MIJ­DEN

Alles over Geschiedenis - - Survivalgids Voor Tijdreizigers -

Jack McCall Je wilt mis­schien de hand schud­den van de man die de be­ruch­te ‘Wild Bill’ Hic­kok heeft ver­moord. De vij­and van je vij­and is je vriend, toch? McCall, een ex-buf­fel­ja­ger die ook wel be­kend was als ‘Croo­ked No­se Jack’, schoot Hic­kok in koe­len bloe­de door zijn hoofd tij­dens een po­ker­ga­me. Tij­dens de rechts­zaak ver­tel­de hij dat Hic­kok zijn broer had ver­moord. Dat was ech­ter niet waar. Waar­schijn­lijk had Jack die dag ge­scho­ten, om­dat

Wild Bill hem geld had aan­ge­bo­den om eten te ko­pen. Jack had na­me­lijk de dag er­voor al zijn geld met po­ke­ren ver­lo­ren. Als McCall al ie­mand ver­moord over zo­iets piet­lut­tigs, dan is hij niet de per­soon die je wilt te­gen­ko­men of wilt ken­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.