Han­di­ge vaar­dig­he­den

Ga niet naar het wes­ten zon­der de­ze on­mis­ba­re vaar­dig­he­den.

Alles over Geschiedenis - - Survivalgids Voor Tijdreizigers -

Schiet­kunst

In de tijd van het Wil­de Wes­ten wa­ren wa­pens vaak on­be­trouw­baar. Je moet dus min­stens we­ten hoe je een re­vol­ver of ge­weer moet ge­brui­ken en on­der­hou­den.

Ori­ën­ta­tie

Het is le­vens­ge­vaar­lijk om te ver­dwa­len. Een goed rich­tings­ge­voel komt je­goed van pas, maar als je ook een kaart kunt le­zen en een kom­pas kunt ge­brui­ken, weet je ze­ker dat lan­ger blijft le­ven.

Doe-het-zel­ven

Ko­lo­nis­ten ma­ken meest­al zelf hun on­der­dak. Als je dus aan het ein­de van je reis niet je ei­gen huis kunt bou­wen, moet je min­stens een lek­kend dak

van je kot kun­nen re­pa­re­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.