Be­slis­send mo­ment

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

Strijd met het paus­dom

Fre­de­riks open­heid over zijn af­wij­ken­de me­nin­gen en de ge­na­de­lo­ze uit­brei­ding van zijn rijk zorg­den voor aan­va­rin­gen met paus Gre­go­ri­us IX, die bang was dat de Pau­se­lij­ke Sta­ten zou­den wor­den om­sin­geld. De paus ex­com­mu­ni­ceer­de hem (op­nieuw) in 1239, maar dit ver­slech­ter­de de re­la­tie al­leen maar. De kei­zer viel Lom­bar­dije bin­nen, brand­de Um­brië plat en be­sloot Ro­me niet aan te val­len, al­leen maar om­dat Gre­go­ri­us stierf. maart 1239

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.