JINGLE BELLS

Alles over Geschiedenis - - Wonderlijke Weetjes Over Kerstmis -

‘Jingle Bells’ is een van de po­pu­lair­ste kerst­lied­jes al­ler tij­den, maar het werd oor­spron­ke­lijk ge­schre­ven voor Thanks­gi­ving. De ori­gi­ne­le ti­tel was ‘One-Hor­se Open Sleigh’ en het werd ge­schre­ven hal­ver­we­ge de 19e eeuw door Ja­mes Pier­point, voor de zon­dag­school van zijn va­der. Het lied­je werd zo po­pu­lair dat de kin­de­ren het met Kerst­mis weer wil­den zin­gen en dat is al­tijd zo ge­ble­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.