DE ECH­TE GEBOORTEDAG VAN JE­ZUS

WAN­NEER KWAM CHRIS­TUS WER­KE­LIJK TOT ONS?

Alles over Geschiedenis - - Wonderlijke Weetjes Over Kerstmis -

De bij­bel zegt niet echt wan­neer Je­zus werd ge­bo­ren – de evan­ge­li­ën van Mat­theus en Lu­cas ver­schil­len van el­kaar. Ui­t­ein­de­lijk was het paus Ju­li­us I die in 345 n.Chr. be­paal­de dat Je­zus op 25 de­cem­ber is ge­bo­ren, waar­schijn­lijk om de hei­den­se vie­rin­gen in het chris­ten­dom te in­te­gre­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.