HET GRAF VAN SIN­TER­KLAAS

WAAR WERD DE ECH­TE SINT NICOLAAS DAAD­WER­KE­LIJK BE­GRA­VEN?

Alles over Geschiedenis - - Wonderlijke Weetjes Over Kerstmis -

Nog niet zo lang ge­le­den heb­ben ar­che­o­lo­gen in Tur­kije een graf ont­dekt waar­van ze den­ken dat het de rust­plaats van Sint Nicolaas is - of­te­wel, het graf van sin­ter­klaas. Sint Nicolaas zou zijn ge­bo­ren in My­ra (het hui­di­ge Dem­re in het zui­den van Tur­kije), waar het graf on­der een ou­de kerk is ge­von­den. Hij stond be­kend om zijn vrien­de­lijk­heid, gul­heid en het feit dat hij stie­kem ca­deau­tjes gaf aan de kin­de­ren van My­ra in de 4e eeuw. Hij werd in Eu­ro­pa ech­ter pas in de 16e eeuw be­kend als sin­ter­klaas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.