De tur­bu­len­te we­reld van luchtschepen

Luchtschepen heb­ben een kor­te, maar zeer span­nen­de ge­schie­de­nis.

Alles over Geschiedenis - - INHOUD -

Jean Pier­re Blan­chard was een Frans­man die droom­de over vlie­gen. Hij was leer­gie­rig en pro­beer­de te­ver­geefs om hand­ma­tig aan­ge­dre­ven vlieg­tui­gen en he­li­kop­ters te ont­wik­ke­len, voor­dat hij be­roemd werd met een an­der idee om te vlie­gen: he­te­lucht­bal­lons. In maart 1784 steeg Blan­chard voor het eerst op met een zelf­ge­maak­te bal­lon, een jaar na de eerste suc­ces­vol­le bal­lon­vaart van de ge­broe­ders Mont­gol­fier. In 1785 werk­te hij sa­men met de Ame­ri­kaan­se arts Jo­hn Jef­fries en sa­men vlo­gen ze als eerste van­uit Dover over het Ka­naal naar Frank­rijk. De reis duur­de zo’n twee­ëneen­half uur. De vaar­ten van Blan­chard brach­ten een ‘bal­lon­ma­nie’ te­weeg en er wer­den al­ler­lei bal­lons­ou­ve­nirs ge­pro­du­ceerd.

Blan­chard kwam niet­te­min on­for­tuin­lijk aan zijn ein­de, toen hij in 1808 tij­dens een vaart een hart­aan­val kreeg. Hij viel 15 me­ter naar be­ne­den en raak­te zo zwaar ge­wond dat hij er niet meer van zou her­stel­len. Hij stierf het daar­op­vol­gen­de jaar.

Blan­chard werd be­roemd door zijn suc­ces­vol­le over­steek van het Ka­naal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.