Agen­da

De in­te­res­sant­ste ex­po­si­ties van dit mo­ment

Alles over Geschiedenis - - INHOUD -

De in­te­res­sant­ste ex­po­si­ties van dit mo­ment.

Ver­nieuw­de ex­po­si­ties OU­DE EN NIEU­WE KERK DELFT WWW.ONKD.NL

De Ou­de & Nieu­we Kerk in Delft heb­ben sinds be­gin 2018 nieu­we ex­po­si­ties die ge­wijd zijn aan on­der an­de­re de ge­schie­de­nis van de bei­de kerk­ge­bou­wen en de prach­ti­ge glas-in-lood­ra­men van de Ou­de Kerk. De­ze ei­gen­tijd­se en in­ter­ac­tie­ve ex­po­si­ties ne­men de be­zoe­kers mee in de bij­zon­de­re ver­ha­len van de di­ver­se mar­kan­te per­so­na­ges die in bei­de ker­ken be­gra­ven lig­gen. Hier­bij kun je den­ken aan Wil­lem van Oran­je, Ko­nin­gin Wil­hel­mi­na, Jo­han­nes Ver­meer, Hu­go de Groot, Antho­nie van Leeu­wen­hoek en Maar­ten Tromp. Eind­da­tum nog on­be­kend Nieu­we Kerk Delft 2018 ©Mi­chael Ter­louw

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.