Puz­zel & win

Alles over Geschiedenis - - INHOUD -

HO­RI­ZON­TAAL 1 schiet­schijf, 6 bij el­kaar, 11 via de mond, 12 pla­neet, 14 deel van het jaar, 15 erg ver­ve­lend, 17 werp­koord, 20 aan­bid­der, 22 aan­be­den vrouw, 24 bij­en­hou­der, 26 va­der, 27 te­gen de wet, 29 kre­gel, 32 ne­on (sym­bool), 33 Bij­bel­se vrouw, 35 hout­soort, 36 hoef­ij­zers aan­bren­gen, 39 stuk bouw­land, 42 ge­na­de­klap, 43 vloei­baar ge­steen­te, 44 ver­te­gen­woor­di­ger, 45 go­din van de vre­de, 47 nau­we door­gang, 48 spring­bron.

VER­TI­CAAL 1 gang van een paard, 2 roem­rijk, 3 ver­hul­lend, 4 in­ge­ni­eur (afk.), 5 ke­gel­vor­mig, 6 traag, 7 kalk­ge­steen­te, 8 In­di­aas brood, 9 zang­stuk, 10 geld­som, 13 be­gin, 16 alarm­sig­naal, 18 gro­te vrucht, 19 graan­pak­huis, 21 vrou­we­lijk dier, 22 dun­ne plek in kle­ding, 23 han­de­len, 25 vloei­baar me­taal, 27 in­vor­der­baar, 28 ga­ve, 30 op­lei­den, 31 af­me­ting, 34 to­ver­kunst, 37 in­snij­ding, 38 be­wijs, 40 hin­der­lijk aan­ha­lig, 41 verf­stof, 46 nee (Eng.).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.