GEEN BIKINI IN RIMINI

Alles over Geschiedenis - - GESCHIEDENIS IN BEELD -

Een po­li­tie­agent in Rimini aan de Adri­a­ti­sche kust geeft een vrouw een be­keu­ring om­dat ze een bikini draagt op het strand. In die tijd was het in Ita­lië ver­bo­den om ‘on­fat­soen­lij­ke’ kle­ding te dra­gen. De bikini werd ver­ban­nen van stran­den en in ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se sta­ten ge­beur­de het­zelf­de. Het Va­ti­caan ver­klaar­de de bikini zon­dig.

1957

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.