Graf­kel­der met mum­mies bloot­ge­legd

Alles over Geschiedenis - - NIEUWS -

Ar­che­o­lo­gen heb­ben een graf uit de der­tien­de eeuw v.Chr. (de ra­mes­si­di­sche pe­ri­o­de) bloot­ge­legd. Het graf is in het zui­den van Egyp­te ge­von­den, ten wes­ten van Luxor. Dat heeft de Egyp­ti­sche mi­nis­ter van Oud­he­den Kha­led al-Ana­ny op 24 no­vem­ber be­kend­ge­maakt.

Een sar­co­faag die in het graf bij het 'ou­de Luxor' werd ge­von­den, werd voor het eerst sinds dui­zen­den ja­ren ge­o­pend. De graf­kist be­vat een goed be­waard ge­ble­ven mum­mie van een vrouw ge­naamd Thu­ya. De mi­nis­ter zei dat er ook twee sar­co­fa­gen in ston­den met mum­mies van een pries­ter en zijn vrouw. Ook zijn er ge­kleur­de muur­schil­de­rin­gen met scè­nes uit de le­vens van de ge­mum­mi­fi­ceer­de over­le­de­nen.

Vol­gens het hoofd van de Ho­ge Raad van Oud­he­den, Mosta­fa Wa­zi­ri, zijn ar­che­o­lo­gen al sinds maart be­zig met de vondst. Er moest drie­hon­derd me­ter puin ge­ruimd wor­den voor­dat de tom­be kon wor­den be­reikt. De graf­kel­der werd zo'n vier­dui­zend jaar ge­le­den ge­bouwd en der­tien­hon­derd jaar voor Chris­tus voor de twee­de keer in ge­bruik ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.