GAL­LIE­NUS

Na­ti­o­na­li­teit: Ro­meins ca. 218-268

Alles over Geschiedenis - - VRAAG & ANTWOORD -

De 41e kei­zer van het Ro­mein­se Rijk. Gal­lie­nus re­geer­de Ro­me in een zeer moei­lij­ke tijd, toen het Rijk te groot was om ef­fec­tief te be­stu­ren. Hij was de eerste kei­zer die snel­le­re­ac­tie­een­he­den in het Ro­mein­se le­ger in­tro­du­ceer­de en de eerste die of­fi­ci­eel de chris­te­lij­ke kerk er­ken­de en to­le­reer­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.