Zo­maar een dag: 23 ja­nu­a­ri

Alles over Geschiedenis - - VRAAG & ANTWOORD -

Hono­ri­us

Kei­zer The­o­do­si­us I be­noemt zijn 8­ja­ri­ge zoon Hono­ri­us tot me­de­kei­zer van het West­Ro­mein­se Rijk.

Shaanxi

De Aard­be­ving van Shaanxi in Chi­na is de do­de­lijk­ste aard­be­ving ooit ge­no­teerd, met een ge­schat aan­tal slacht­of­fers van 830.000.

Schot­se Bur­ger­oor­log

Na de moord op Ja­mes Ste­wart (eerste graaf van Mo­ray) be­gint de Schot­se Bur­ger­oor­log.

Unie van Utrecht

De Unie van Utrecht wordt getekend in de ka­pit­tel­zaal van de Dom­kerk in Utrecht.

Eli­za­beth Blac­kwell

Eli­za­beth Blac­kwell is de eerste vrouw in Ame­ri­ka die een di­plo­ma ge­nees­kun­de in ont­vangst neemt.

Wil­helm Rönt­gen

Wil­helm Rönt­gen maakt een fo­to van rönt­gen­stra­lin­gen op een hand.

MD1

Het vis­sers­schip MD1 uit Mid­del­har­nis zinkt tij­dens een storm: 13 do­den.

Af­sluit­dijk

De Af­sluit­dijk

(die de Zui­der­zee af­sluit van de Noord­zee) is klaar en wordt open­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.