Wie vond het ouija-bord uit?

Alles over Geschiedenis - - VRAAG & ANTWOORD -

‘Pra­ten­de bor­den’ die com­mu­ni­ca­tie met de gees­ten­we­reld mo­ge­lijk zou­den ma­ken, da­te­ren van de twaalf­de eeuw (Song­dy­nas­tie Chi­na). In 1886 ge­bruik­ten spi­ri­tu­a­lis­ten in Ohio, V.S. hun ei­gen ver­sies in open­ba­re sé­an­ces.

In 1891 re­gi­streer­den za­ken­man Char­les Ken­nard en vier an­de­re in­ves­teer­ders (oc­trooi­ge­mach­tig­de Elij­ah Bond) hun ont­werp van het pra­ten­de bord, en ver­koch­ten het mo­der­ne Ouija Board als een bord­spel. Ui­t­ein­de­lijk werd het spel in 1966 ver­kocht aan Par­ker Bro­thers, dat nu ei­gen­dom is van Has­bro.

De oc­trooi­be­schrij­ving van het ori­gi­ne­le Ouija Board was op­zet­te­lijk vaag over de wer­king van het ap­pa­raat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.