BE­LAS­TING & DOUANE MU­SE­UM TOONT DE MEEST BI­ZAR­RE BE­LAS­TIN­GEN AL­LER TIJ­DEN

Alles over Geschiedenis - - EXPOSITIES -

HET HEF­FEN VAN BE­LAS­TIN­GEN GAAT VER TE­RUG IN DE TIJD. ALS HEERSERS OF OVERHEDEN GELD NO­DIG HAD­DEN, WERD ER VAN AL­LES BE­DACHT OM BE­LAS­TING OVER TE HEF­FEN. DAT LEID­DE SOMS TOT HE­LE BIJ­ZON­DE­RE EN LACHWEKKENDE HEFFINGEN, DIE WE ONS NU NAU­WE­LIJKS MEER KUN­NEN VOOR­STEL­LEN.

Het Be­las­ting & Douane Mu­se­um in Rot­ter­dam neemt je in de ten­toon­stel­ling ‘Bi­zar­re Be­las­tin­gen’ mee langs de twin­tig meest bi­zar­re be­las­tin­gen uit de ge­schie­de­nis, elk met een ei­gen ver­haal. Een in­stal­la­tie van wc-pot­ten ver­telt de be­zoe­ker over de uri­ne­be­las­ting, ge­he­ven in 69 na Chris­tus. Urine was toen een ge­wil­de vloei­stof die werd ge­bruikt voor het ont­vet­ten van wol en leer. Hier ligt de oor­sprong van het ge­zeg­de “Geld stinkt niet”.

Dat een be­las­ting soms ge­he­ven werd uit gril­lig­heid van de heer­ser blijkt uit de baar­den­be­las­ting, in­ge­voerd door tsaar Pe­ter de Gro­te die het dra­gen van een baard le­lijk en on­hy­gi­ë­nisch vond. Een vroe­ge vorm om ver­mo­gen­den zwaar­der te be­las­ten, is de weel­de­be­las­ting. De­ze werd ge­he­ven over luxe goe­de­ren die al­leen de rij­ken zich kon­den ver­oor­lo­ven zo­als pruikenpoeder en waai­ers. En om de ver­grij­zing te­gen te gaan, werd zelfs ooit eens een vrij­ge­zel­len­taks in­ge­voerd. De­ze en nog meer voor­beel­den uit het ou­de Egyp­te, het Ro­mein­se Rijk, En­ge­land, Rus­land en Ne­der­land zijn te zien in een kleur­rij­ke, ei­gen­tijd­se vorm­ge­ving. Het mu­se­um werpt ook een blik voor­uit, want wie weet be­ta­len we bin­nen­kort twee nieu­we bi­zar­re be­las­tin­gen: sui­ker­taks en tuin­te­gel­taks. Een ver­ras­sen­de ten­toon­stel­ling die be­las­tin­gen wel leu­ker maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.