KOREAANSE OOR­LOG

NOORD EN ZUID KO­REA, 1950 1953

Alles over Geschiedenis - - COMMUNISME -

Te­gen het ein­de van de Twee­de We­reld­oor­log was Ko­rea in twee­ën ver­deeld. Het zui­den werd on­der­steund door Ame­ri­ka en het noor­den had Chi­na en de Sov­jet-Unie ach­ter zich staan. De in­va­sie van Noord-Ko­rea in Zuid-Ko­rea werd ver­ij­deld door Ame­ri­ka, die de Noord-Ko­re­a­nen naar de grens met de Sov­jet-Unie dre­ven. Chi­na’s deel­na­me aan de oor­log stel­de de voor­oor­log­se gren­zen vast, maar het he­le con­flict liet de span­nin­gen tus­sen de lan­den to­ren­hoog op­lo­pen.

On­ge­veer 2,5 mil­joen Ko­re­a­nen raak­ten ge­wond of stier­ventij­dens de oor­log.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.