Zo maak je ge­schie­de­nis

Drie re­de­nen waar­om Was­hing­ton wordt her­in­nerd als de groot­ste lei­der van de VS.

Alles over Geschiedenis - - COMMUNISME -

1 Fat­soen

Twee­maal liet Was­hing­ton de kans op de hoog­ste macht aan zich voor­bij gaan. Eerst aan het ein­de van de Ame­ri­kaan­se On­af­han­ke­lijk­heids­oor­log, toen hij zijn rol als op­per­be­vel­heb­ber op­gaf, en la­ter toen hij een der­de ter­mijn als pre­si­dent wei­ger­de. Toen ko­ning Ge­or­ge III te ho­ren kreeg dat Was­hing­ton dat van plan was, zei hij: “Als hij dat doet, is hij de groot­ste man op aar­de.”

2 Toe­wij­ding

Was­hing­ton liet zich niet be­trek­ken in de fel­le dis­cus­sies en het ge­hak­ke­tak van po­li­tie­ke de­bat­ten. Hij was veel lie­ver een be­mid­de­laar tus­sen de ver­schil­len­de groe­pen. On­par­tij­dig als hij was, was zijn voor­naams­te doel al­tijd het lands­be­lang en niet zijn ei­gen ge­win.

3 Vol­har­ding

Was­hing­ton was niet de meest be­gaaf­de mi­li­tai­re lei­der. Hij leed meer­de­re ver­lie­zen en per­soon­lij­ke ver­ne­de­rin­gen, maar zijn vast­be­ra­den­heid en vol­har­ding on­danks her­haal­de te­gen­sla­gen in­spi­reer­den zijn sol­da­ten om het­zelf­de te doen. Daar­door cre­ëer­de hij een van de meest suc­ces­vol­le ge­vier­de un­der­dog-ver­ha­len in de we­reld­ge­schie­de­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.