Rus­sisch lucht­sche­pen­pro­gram­ma sneu­velt

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

Het Rus­si­sche lucht­sche­pen­pro­gram­ma was re­de­lijk suc­ces­vol, maar ook wat mys­te­ri­eus. De Rus­sen boek­ten op­zien­ba­ren­de re­sul­ta­ten met de SSR­V6 OSOAVIAKhIM, waar­mee ze maar liefst 130 uur in de lucht kon­den blij­ven en daar­mee het re­cord van de Duit­sers ver­bra­ken. Na de Twee­de We­reld­oor­log werd het pro­gram­ma ver­waar­loosd en te­gen de ja­ren 1950 raak­ten ze bui­ten ge­bruik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.