De ramp met de Hin­den­burg

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

De na­zi’s wis­ten dat ze met luchtschepen Duits­lands nieu­we kracht kon­den to­nen. Daar­om pomp­ten ze mil­joe­nen in de in­du­strie en cre­ëer­den ze hun be­rucht­ste lucht­schip, de Hin­den­burg. Op 3 mei 1937 ver­trok de Hin­den­burg van­uit Frank­furt naar New York. De lan­ding werd uit­ge­steld van­we­ge slecht weer. Op een rus­tig mo­ment volg­de een nieu­we po­ging in La­ke­hurst, New Jer­sey. Vlak na 19:00 uur vat­te het schip vlam en werd ver­scheurd door een ex­plo­sie. Iets meer dan der­tig se­con­den la­ter was het schip ver­nie­tigd. Van de 61 men­sen aan boord, kwa­men er 36 om, zo­wel bur­gers als be­man­nings­le­den. De oor­zaak van de ramp was on­dui­de­lijk. De ka­pi­tein dacht aan sa­bo­ta­ge, an­de­ren dach­ten aan blik­sem en zelfs het na­tuur­lij­ke fe­no­meen van Sint­Elms­vuur werd niet uit­ge­slo­ten. Mo­der­ne we­ten­schap­pers ge­lo­ven dat een en­ke­le vonk de ca­ta­stro­fe heeft ver­oor­zaakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.