Luchtschepen

Alles over Geschiedenis - - LUCHTSCHEPEN -

Lucht­schip

Een lucht­schip is stuur­baar, aan­ge­dre­ven en ge­vuld met lich­ter­dan-lucht gas.

Di­ri­gi­ble

Een sy­no­niem voor lucht­schip. De naam komt van het Fran­se woord voor stu­ren.

Blimp

Een lucht­schip zon­der ste­vi­ge con­struc­tie, die zijn vorm krijgt door over­druk van het gas.

Star lucht­schip

De­ze luchtschepen krij­gen hun vorm niet door over­druk van het

gas, maar door een ste­vig fra­me dat om de

gas­cel­len zit.

Zep­pe­lin

Een zep­pe­lin is een star lucht­schip ge­bouwd door de Zep­pe­lin Com­pa­ny, ge­sticht door graaf Fer­di­nand

von Zep­pe­lin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.