Vast­leg­gen van kerk­graf­fi­ti

De plaat­se­lij­ke kerk heeft mis­schien wel een aan­tal ver­bor­gen schat­ten. Wij la­ten zien hoe je ze vindt.

Alles over Geschiedenis - - GRAFFITI DOOR DE EEUWEN HEEN -

Wel­ke kerk

Zoek eerst naar een aan­tal ker­ken in de na­bije om­ge­ving. Hoe ou­der de kerk is, hoe be­ter en hoe gro­ter de kans dat je er in­te­res­san­te graffiti kunt vin­den. Check daar­om het bouw­jaar en vraag om toe­stem­ming zo­dat je rus­tig rond kunt neu­zen.

Ver­za­mel je uit­rus­ting

Om een graffiti-jager te wor­den is het be­lang­rijk dat je de juis­te spul­len bij je hebt. Het is be­lang­rijk dat je de vond­sten goed kunt vast­leg­gen. Een ca­me­ra, een li­ni­aal, een zak­lamp, een schrijf­blok­je en een pen mo­gen niet ont­bre­ken in je ar­se­naal.

Zoek graffiti

Je kunt graffiti over­al vin­den, dus houd je ogen goed open. Check voor­al ou­de ste­nen mu­ren, pi­la­ren, deu­ren en de doop­von­ten. Zorg er voor dat je de om­ge­ving res­pec­teert wan­neer je aan je speur­tocht be­gint.

Op­na­me ma­ken

Graffiti die er­gens in­ge­krast is, kun je vaak las­tig zien. Maar met een zak­lamp en de juis­te hoek kun je het vaak be­ter be­kij­ken. Plaats de li­ni­aal bij de graf­fi­to, zo­dat je de groot­te kunt be­oor­de­len. No­teer de lo­ca­tie in je schrijf­blok en deel je vond­sten on­li­ne met an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.