Hyun­dai heeft haast

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

De am­bi­ties van Hyun­dai zijn be­kend: be­ter wor­den dan de Eu­ro­pe­se mer­ken. Dat lukt bij­zon­der goed, met na­me bij de com­pac­te au­to’s. De i10 en de i20 ga­ven de Eu­ro­pe­se con­cur­ren­tie het na­kij­ken in me­nig ver­ge­lij­ken­de test die we uit­voer­den. De i30 die vier jaar ge­le­den ver­scheen, was ook al goed. Maar het kan be­ter en Hyun­dai heeft geen ge­duld. Daar­om ver­schijnt na vier jaar al een nieu­we i30. De roem van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie is voor eeu­wig ver­bon­den aan Mar­tin Win­ter­korn, die toen nog CEO van de Volks­wa­gen-groep was. Hij nam een kijk­je in de i30 en sprak tij­dens het ver­stel­len van het stuur de le­gen­da­ri­sche woor­den: “Da schep­pert nichts.” Vrij ver­taald: er ram­melt niets. Hyun­dai kon wat Volks­wa­gen niet kon: er­voor zor­gen dat je zon­der bij­ge­lui­den het stuur kunt ver­stel­len. Het lijkt fu­tiel, maar geeft aan hoe se­ri­eus Hyun­dai ook in de de­tails te werk gaat. De nieu­we i30 gaat pro­be­ren wat de con­cur­ren­tie nau­we­lijks lukt: de Volks­wa­gen Golf naar de kroon ste­ken. De car­ros­se­rie is bij­na een kwart stij­ver ge­wor­den dank­zij hoog­waar­dig staal uit Hyun­dai’s ei­gen staal­fa­briek. Pe­ter Schrey­er (die eeu­wi­ge roem ver­dien­de met de Au­di TT) stond aan het hoofd van het team dat de i30 ont­wierp. De au­to werd min­der saai dan zijn voor­gan­ger, maar is ook weer geen ey­e­cat­cher. De be­lan­gen bij de com­pac­te mid­den­klas­se zijn zo groot dat geen merk zich fri­vo­li­tei­ten durft te per­mit­te­ren. De gril­le wordt het de­sign­ken­merk van de Hyun­dai’s die de ko­men­de ja­ren zul­len ver­schij­nen. Er ko­men twee ben­zi­ne­mo­to­ren en een die­sel. De 1.0 T-GDI met 120 pk ken­nen we al, maar we zijn voor­al be­nieuwd naar de nieu­we 1,4-li­ter mo­tor die 140 pk en een kop­pel van 242 Nm le­vert. De 1,6-li­ter die­sel­mo­tor komt met 95, 110 en 136 pk. Hyun­dai weet dat met na­me Duit­sers een ob­ses­sie heb­ben voor vei­lig­heids­sys­te­men. De lijst met mo­ge­lijk­he­den is dan ook groot: van een groot­licht­as­sis­tent tot adap­tie­ve crui­se control en ver­moeid­heids­her­ken­ning. Ver­der be­looft Hyun­dai ein­de­lijk met een spor­tie­ve ver­sie van de i30 te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.